0 thoughts on “TTK Madde 17”

  1. GEREKÇE/Madde 17 – Bu hüküm, 6762 sayılı Kanunun 19 uncu maddesini karşılamaktadır. Mevcut sistemi değiştirecek bir sebebe rastlanmamıştır. Kanunda yer alıp almaması deniz ticareti kitabında tartışılmış bulunan donatma iştiraki korunduğuna göre, amaca hizmet eden hükmün korunması gerekir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.