6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

TTK Madde 175

bb) Alacakların teminat altına alınması
MADDE 175 (1) Bölünmeye katılan  şirketler, 174 üncü maddede öngörülen ilanların yayımı tarihinden itibaren üç ay içinde, istemde bulunan alacaklıların alacaklarını teminat altına almak zorundadırlar.
(2) Bölünme ile, alacaklıların alacaklarının tehlikeye düşmediğinin,[1] ispatı hâlinde, teminat altına almak yükümü ortadan kalkar.
(3) Diğer alacaklıların zarara uğramayacaklarının anlaşılması hâlinde, şirket, teminat göstermek yerine borcu ödeyebilir.
 


[1]      6335 sayılı Kanun’un 41 inci maddesi ile,  175 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “bir işlem denetçisinin raporuyla” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

Alakalı Yazılar

0 thoughts on “TTK Madde 175”

  1. GEREKÇE/Madde 175 – Maddenin kaynağı İBirK’nın 46 ncı maddesidir. Bu hüküm 157 nci maddedeki bazı ilke ve kuralları bölünme yönünden tekrarlamaktadır (157 nci maddenin gerekçelerine bakılmalıdır).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.