6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

TTK Madde 179

7. Ticaret siciline tescil ve geçerlilik
MADDE 179 (1) Bölünme onaylanınca, yönetim organı bölünmenin tescilini ister.
(2) Kısmi bölünme sebebiyle devreden şirketin sermayesinin azaltılması gerekiyorsa buna ilişkin esas sözleşme değişikliği de tescil ettirilir.
(3) Tam bölünme hâlinde devreden şirket ticaret siciline tescil ile birlikte infisah eder.
(4) Bölünme ticaret siciline tescille geçerlilik kazanır. Tescil ile tescil anında envanterde yer alan bütün aktifler ve pasifler devralan şirketlere geçer.

Alakalı Yazılar

0 thoughts on “TTK Madde 179”

  1. GEREKÇE/Madde 179 – Birleşme ile ilgili 152 ilâ 154 üncü maddelerde verilen açıklamaya bakılmalıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.