6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

TTK Madde 186

5. Tür değiştirme raporu
MADDE 186 (1) Yönetim organı tür değiştirme hakkında yazılı bir rapor hazırlar.
(2) Raporda;
a) Tür değiştirmenin amacı ve sonuçları,
b) Yeni türe ilişkin kuruluş hükümlerinin yerine getirilmiş bulunduğu,
c) Yeni şirket sözleşmesi,
d) Tür değiştirmeden sonra ortakların sahip olacakları paylara dair değişim oranı,
e) Varsa ortaklar ile ilgili olarak tür değiştirmeden kaynaklanan ek ödeme ile diğer kişisel edim yükümlülükleri ve kişisel sorumluluklar,
f) Ortaklar için yeni tür dolayısıyla doğan yükümlülükler
hukuki ve ekonomik yönden açıklanır ve gerekçeleri gösterilir.
(3)  Tüm ortakların onaylaması hâlinde küçük ve orta[1] ölçekli şirketler tür değiştirme raporunun düzenlenmesinden vazgeçebilirler.[1]      6335 sayılı Kanun’un 40. maddesi ile, 186 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “küçük” ibaresi “küçük ve orta” şeklinde değiştirilmiştir.

Alakalı Yazılar

0 thoughts on “TTK Madde 186”

  1. GEREKÇE/Madde 186 – Tür değiştirme raporunu düzenleyen bu maddenin gerekçesi için birleşme ve bölünmeye ilişkin ilgili hükümlerde yapılan açıklamaya bakılmalıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.