6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

TTK Madde 193

3. Sorumluluk
MADDE 193 (1) Birleşme, bölünme veya tür değiştirme işlemlerine herhangi bir şekilde katılmış bulunan bütün kişiler şirketlere, ortaklara ve alacaklılara karşı kusurları ile verdikleri zararlardan sorumludurlar. Kurucuların sorumlulukları saklıdır.
(2) Yürürlükten kaldırılmıştır [1]
(3) 202 ilâ 208, 555, 557, 560 ıncı madde hükümleri saklıdır. Bir sermaye şirketinin veya kooperatifin iflası hâlinde 556 ve 570 inci maddeler ile Kooperatifler Kanununun 98 inci maddesi kıyas yoluyla uygulanır.[1]      6335 sayılı Kanun’un 43 üncü maddesi ile, 193 üncü maddenin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlükten kaldırılan fıkra şöyleydi; ‘‘Birleşmeyi, bölünmeyi veya tür değiştirmeyi denetlemiş kişiler şirketlere, münferit ortaklara ve alacaklılara karşı kusurları ile verdikleri zararlardan sorumludurlar.’’.
 


Alakalı Yazılar

0 thoughts on “TTK Madde 193”

 1. GEREKÇE/Madde 193 – Maddenin kaynağı; İBirK’nın 105 inci maddesi ile 78/855 sayılı Yönergenin 22 (1) inci maddesidir.
  Birinci fıkra: Bu hüküm, özel bir iptal davasını düzenlemektedir. İptal sebebi birleşmeye, bölünmeye ve tür değiştirmeye ilişkin hükümlerin ihlâlidir.
  İkinci fıkra: Hüküm, AET Yönergesine uygun olarak düzeltme olanağını sağlamaktadır.
  Önerge: Görüşülmekte olan 96 sıra sayılı Türk Ticaret Kanunu Tasarısının 193 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
  “(3) 202 ilâ 208, 555, 557, 560 ıncı madde hükümleri saklıdır. Bir sermaye şirketinin veya kooperatifin iflâsı hâlinde 556 ve 570 inci maddeler ile Kooperatifler Kanununun 98 inci maddesi kıyas yoluyla uygulanır.”
  Önerge – Gerekçe: Hükümde yer alan madde numaraları hataen yanlış yazılmıştır. Bu maddî hatanın düzeltilmesi amacıyla bu önerge verilmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.