6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

TTK Madde 207

1. Özel denetim
MADDE 207–  (1) Denetçi, [1] özel denetçi, riskin erken saptanması ve yönetimi komitesi; bağlı şirketin, hâkim şirketle veya diğer bağlı bir şirketle ilişkilerinde hilenin veya dolanın varlığını belirtir şekilde görüş bildirmişse, bağlı şirketin her pay sahibi, bu konunun açıklığa kavuşturulması amacıyla, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesinden özel denetçi atanmasını isteyebilir.[1]      6335 sayılı Kanun’un 41 inci maddesi ile,  207 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “işlem denetçisi,” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

Alakalı Yazılar

0 thoughts on “TTK Madde 207”

  1. GEREKÇE/Madde 207 – Bu hüküm Tasarının tam hakimiyete ilişkin hükümlerinin uygulanabilmesini sağlamak amacıyla öngörülmüştür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.