6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

TTK Madde 214

III – Noksanlıklar
MADDE 214 (1) Sözleşmesi kanuni şekilde yapılmamış veya sözleşmeye konması zorunlu olan kayıtlardan biri veya bazıları eksik yahut geçersiz olan bir kollektif şirket, adi şirket hükmünde olup, hakkında 216 ncı madde hükmü saklı kalmak şartıyla, Türk Borçlar Kanununun adi şirketlere ilişkin hükümleri uygulanır.
(2) 12 nci madde hükmü saklıdır.

Alakalı Yazılar

0 thoughts on “TTK Madde 214”

  1. GEREKÇE/Madde 214 – 6762 sayılı Kanunun 156 ncı maddesini karşılayan bu hükümle ilgili olarak değişikliği gerektirecek herhangi bir gereksinime rastlanmamıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.