6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

TTK Madde 216

II – Yükümlülüğün yerine getirilmemesi
MADDE 216 (1) Tescil yükümlülüğü yerine getirilmeksizin şirket adına işlere başlanmışsa, ortaklar giriştikleri işlerden dolayı üçüncü kişilere karşı müteselsilen sorumludur.
(2) Bir kollektif şirket sözleşmesi yapılmaksızın, şirketin türünü gösterir bir kaydı içermese bile, ortak bir unvan altında, üçüncü kişilerle işlem yapılması veya onlara karşı haksız bir fiil işlenmesi hâlinde de aynı hüküm geçerlidir.

Alakalı Yazılar

0 thoughts on “TTK Madde 216”

  1. GEREKÇE/Madde 216 – Bu hüküm, 6762 sayılı Kanunun 158 inci maddesinden alınmıştır. Oldukça zengin bir uygulaması olan 216 ncı madde hükümleri sorumluluk hukukuna önemli katkılarda bulunmuştur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.