6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

TTK Madde 222

4. Diğer ortakların itirazı
MADDE 222 (1) Yönetim şirket sözleşmesiyle bir ortağa verilmişse, bu ortak, diğer ortaklar itiraz etseler ve karşı çıksalar bile, hileye dayalı olmamak şartıyla, şirketin yönetimi için gereken işlemleri yapabilir.

Alakalı Yazılar

0 thoughts on “TTK Madde 222”

  1. GEREKÇE/Madde 222 – Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 164 üncü maddesinden alınarak Tasarıya yansıtılmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.