6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

TTK Madde 224

III – Faiz verme borcu
MADDE 224- (1) Ortak, yetkisiz olarak şirketten çektiği ve şirket hesabına bir yerden tahsil ettiği parayı, derhâl; şirketten aldığı ödüncü, aldığı tarihten itibaren faiziyle şirkete vermek zorundadır.

Alakalı Yazılar

0 thoughts on “TTK Madde 224”

  1. GEREKÇE/Madde 224 – Ortağın şirkete faiz verme borcuna ilişkin 6762 sayılı Kanunun 166 ncı maddesi çeşitli boşluklar içeriyordu:
    (1) 6762 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi, sadece şirketten alınan ödünçlere ait faizi düzenliyor izlenimini vermektedir. Oysa uygulamada yoğun olan, şirketten yetkisiz para çekilmesi ve bunun için faiz ödenmemesidir.
    (2) Faizin başlangıcı sadece ödünçlere göre ve şirketin aleyhine düzenlemiştir.
    Tasarı bu aksaklıkları düzeltmek amacıyla kaleme alınmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.