6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

TTK Madde 229

III- Zarar payı
MADDE 229- (1) Ortaklar oybirliği ile karar almadıkça hiçbir ortak, sermayesinden eksilen kısmı tamamlamaya zorlanamaz.
(2) Sermayenin zararla eksilen kısmı, aksine karar yoksa, gerçekleşecek kâr ile kapatılır.

Alakalı Yazılar

0 thoughts on “TTK Madde 229”

  1. GEREKÇE/Madde 229 – Madde, 6762 sayılı Kanunun 171 inci maddesinden Tasarıya aktarılmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.