TTK Madde 232

A) Tüzel kişiliğin kazanılması
MADDE 232 (1) Kollektif şirket ticaret siciline tescil ile tüzel kişilik kazanır. Aksine sözleşme üçüncü kişilere karşı geçersizdir.

Alakalı Yazılar

“TTK Madde 232”

  1. GEREKÇE/Madde 232 – Madde, 6762 sayılı Kanunun 174 üncü maddesinden alınmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.