6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

TTK Madde 234

II – Hükümleri
MADDE 234- (1) Şirketi temsil yetkisini haiz olan kimseler tarafından, açık veya zımni olarak şirket adına yapılmış olan işlemlerden dolayı, şirket alacaklı ve borçlu olur.
(2) Bir ortağın şirkete ait görevlerini yerine getirirken işlediği haksız fiillerden şirket de doğrudan doğruya sorumludur.

Alakalı Yazılar

0 thoughts on “TTK Madde 234”

  1. GEREKÇE/Madde 234 – Madde, 6762 sayılı Kanunun 176 ncı maddesinden Tasarıya aktarılmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.