6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

TTK Madde 236

I – Ortakların kişisel sorumluluğu
MADDE 236 (1) Ortaklar, şirketin borç ve taahhütlerinden dolayı müteselsilen ve bütün malvarlığı ile sorumludur.
(2) Şirkete yeni giren kişi, girme tarihinden evvel doğmuş olsa bile, şirketin borçlarından ve taahhütlerinden diğer ortaklarla birlikte müteselsilen ve bütün malvarlığı ile sorumludur.
(3) Birinci ve ikinci fıkralara aykırı olarak sözleşmeye konan şartlar, üçüncü kişiler hakkında geçerli olmaz.

Alakalı Yazılar

0 thoughts on “TTK Madde 236”

  1. GEREKÇE/Madde 236 – Kollektif ortakların sorumluluğu ilkesini koyan bu madde 6762 sayılı Kanunun 178 inci maddesinden alınmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.