6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

TTK Madde 238

III – Mahkeme kararı
MADDE 238 (1) Yalnız şirket aleyhine alınmış olan mahkeme kararı, şirket hakkındaki takip semeresiz kalmadıkça veya şirket herhangi bir sebeple sona ermiş olmadıkça ortaklar hakkında icra edilemez.
(2) İcra emrinin şirkete tebliğine rağmen borç ödenmediği takdirde, alacaklı, şirketle birlikte ortakların veya bazılarının da doğrudan iflasını isteyebilir.

Alakalı Yazılar

0 thoughts on “TTK Madde 238”

  1. GEREKÇE/Madde 238 – 6762 sayılı Kanunun 180 inci maddesinden Tasarıya aktarılan bu madde, Ülkemizde yoğun uygulaması bulunan hükümlere yer verdiği ve hukukumuza özgü olduğu için hükümde hiçbir değişiklik yapılmamıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.