6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

TTK Madde 241

3. Ortakların hakları
MADDE 241- (1) Şirketin iflası hâlinde ortaklar, koydukları sermaye ve işlemekte olan faizler için masaya giremezler; ancak, işlemiş faizlerle ücretler ve şirket lehine yaptıkları giderler için herhangi bir alacaklı gibi masaya girebilirler.

Alakalı Yazılar

0 thoughts on “TTK Madde 241”

  1. GEREKÇE/Madde 241 – 6762 sayılı Kanunun 183 üncü maddesini karşılayan bu hüküm aynen Tasarıya aktarılmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.