6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

TTK Madde 246

a) Sermaye koyma borcunun yerine getirilmemesi
MADDE 246 (1) Sermaye koyma borcunun yerine getirilmemesinden dolayı fesih davası açabilmek için önce ortağa noter aracılığıyla uygun süreyi içeren bir ihbar gönderilir. İhbar, verilen süre içinde borcun yerine getirilmesi ihtarını da içerir.

Alakalı Yazılar

0 thoughts on “TTK Madde 246”

  1. GEREKÇE/Madde 246 – Madde, 6762 sayılı Kanunun 188 inci maddesinden Tasarıya alınmıştır. Hükümdeki “protesto” kelimesi yerinde görülmeyerek amaca daha uygun olan “bildirim” ile değiştirilmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.