6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

TTK Madde 247

b) Karine
MADDE 247 (1) Şirket sözleşmesinde öngörülen şirket süresinin sona ermesinden sonra işlere devam etmek suretiyle zımni biçimde uzatılmış bulunan veya süresi bir ortağın hayatına bağlanmış olan şirketler, belirsiz süreli şirket sayılırlar.

Alakalı Yazılar

0 thoughts on “TTK Madde 247”

  1. GEREKÇE/Madde 247 – Belirsiz süreli veya süresiz şirkete ilişkin 6762 sayılı Kanunun 189 uncu Maddesi, dili amacına ve anlamına uygun bir şekilde düzeltilerek Tasarıya alınmıştır.

  2. GEREKÇE/Madde 247 – Belirsiz süreli veya süresiz şirkete ilişkin 6762 sayılı Kanunun 189 uncu Maddesi, dili amacına ve anlamına uygun bir şekilde düzeltilerek Tasarıya alınmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.