6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

TTK Madde 248

a) Şirket süresinin uzatılması hâlinde itiraz hakkı
MADDE 248 (1) Ortaklarca alınan şirketin süresinin uzatılmasına ilişkin karara, ortaklardan herhangi birinin kişisel alacaklısı itiraz edebilir.
(2) İtiraz edebilmek için alacaklının, mahkeme kararı veya o nitelikte belgeye ya da kesinleşmiş icra takibine dayanması ve uzatma kararının ilanı tarihinden itibaren onbeş gün içinde itirazın noter aracılığıyla tebliği için notere başvurması şarttır. Süresinde yapılmamışsa itiraz hakkı düşer.
(3) Sürenin uzatılmasına ilişkin karar tescil ve ilan edilmemiş ise, alacaklı her zaman bu karara itiraz edebilir.

Alakalı Yazılar

0 thoughts on “TTK Madde 248”

  1. GEREKÇE/Madde 248 – Madde, 6762 sayılı Kanunun 190 ıncı maddesinden ifadesi düzeltilerek alınmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.