6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

TTK Madde 250

1.  Tescil ve ilan
MADDE 250 (1) Şirketin sona ermesi hâlinde ortaklar sona ermeyi tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür. İflas sebebiyle şirketin infisahı hâlinde bu yükümlülük iflas memuruna aittir.
(2) Şirketin feshi bir ortağın ölümünden ileri gelmişse tescil ve ilan dilekçesi, ölen ortağın mirasçılarıyla birlikte diğer tüm ortaklar; mirasçıların katılması mümkün bulunmayan veya güç olan hâllerde, sağ kalan ortaklar tarafından verilir.

Alakalı Yazılar

0 thoughts on “TTK Madde 250”

  1. GEREKÇE/Madde 250 – Madde 6762 sayılı Kanunun 192 nci maddesinden Tasarıya aktarılmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.