6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

TTK Madde 251

2. Ortakların yönetim haklarının sona ermesi
MADDE 251 (1) Şirketi yönetmeye yetkili olanlar, sona ermiş şirket adına ve hesabına işlem yapamazlar; aksi takdirde bu işlemlerinden müteselsilen ve sınırsız sorumlu olurlar. 252 nci madde hükümleri saklıdır.
(2) Fesih, kanuna uygun bir şekilde tescil ve ilan edilmedikçe bütün ortakların üçüncü kişilere karşı sorumluluğu devam eder.

Alakalı Yazılar

0 thoughts on “TTK Madde 251”

  1. GEREKÇE/Madde 251 – 6762 sayılı Kanunun 193 üncü maddesini karşılayan bu hükümde hiçbir değişiklik yapılmamıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.