0 thoughts on “TTK Madde 252”

  1. GEREKÇE/Madde 252 – Bu madde 6762 sayılı Kanunun 194 üncü maddesinden Tasarıya aktarılmıştır.
    Önerge: Görüşülmekte olan 96 sıra sayılı Türk Ticaret Kanunu Tasarısının 252 nci maddesinin birinci fıkrasında geçen “Borçlar Kanununun 537 nci” ibaresinin “Türk Borçlar Kanununun 641 inci” olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
    Önerge – Gerekçe: 22/4/1926 tarihli ve 818 sayılı Borçlar Kanunu, 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunun 647 nci maddesiyle yürürlükten kaldırıldığından, Türk Borçlar Kanunu ile uyum sağlamak amacıyla işbu değişiklik önergesi verilmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.