6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

TTK Madde 254

2. Ortağın iflası
MADDE 254– (1) Ortaklardan birinin iflası hâlinde, müflis ortak şirketten çıkarılabilir. Bu takdirde şirket diğer ortaklar arasında devam eder ve müflisin payı, masaya ödenir. Şu kadar ki, sözleşme ile ortakların bu hakkı kaldırılabilir.

Alakalı Yazılar

0 thoughts on “TTK Madde 254”

  1. GEREKÇE/Madde 254 – 6762 sayılı Kanunun 196 ncı maddesini karşılayan bu hüküm aynen Tasarıya aktarılmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.