6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

TTK Madde 265

f) Özel durumlar
MADDE 265 (1) Hakkını elde etmek için sadece paylaşılmamış şirket malvarlığına başvuran alacaklıya karşı, 264 üncü maddede yer alan üç yıllık zamanaşımı ileri sürülemez.
(2) Bir ortak, şirketin ticari işletmesini devralırsa, alacaklılara karşı üç yıllık zamanaşımını ileri süremez. Buna karşılık, devralma sebebiyle ayrılan ortaklar hakkında borcun nakli hükümlerine göre iki yıllık zamanaşımı uygulanır. Üçüncü kişinin ticari işletmeyi alacak ve borçlarıyla devralması hâlinde iki yıllık zamanaşımı geçerli olur.

Alakalı Yazılar

0 thoughts on “TTK Madde 265”

  1. GEREKÇE/Madde 265 – Bu maddenin gerekçesi için 264 üncü maddenin gerekçesine bakılmalıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.