6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

TTK Madde 269

II – Tüzel kişiliğin devamı
MADDE 269 (1) Tasfiye hâline giren şirket, ortaklarla ilişkilerinde de, 293 üncü madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, ehliyeti tasfiye sonuna kadar bu amaçla sınırlı olarak tüzel kişiliğini korur ve ticaret unvanını buna “tasfiye hâlinde” ibaresini ekleyerek kullanmakta devam eder.

Alakalı Yazılar

0 thoughts on “TTK Madde 269”

  1. GEREKÇE/Madde 269 – Madde, 6762 sayılı Kanunun 208 inci maddesinden dili güncelleştirilerek aynen alınmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.