6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

TTK Madde 271

IV – Şirket alacaklılarının rüçhan hakkı
MADDE 271 (1) Kollektif şirket alacaklılarının şirket malları üzerinde ortakların kişisel alacaklarına karşı haiz oldukları rüçhan hakları, şirketin sona ermesinden sonra da devam eder.

Alakalı Yazılar

0 thoughts on “TTK Madde 271”

  1. GEREKÇE/Madde 271 – Madde, 6762 sayılı Kanunun 210 uncu maddesinden dili güncelleştirilerek aynen alınmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.