TTK Madde 272

I – Genel olarak
MADDE 272 (1) Kollektif şirketin tasfiyesi, iflas dışındaki sona erme hâllerinde tasfiye memurlarına aittir.

Alakalı Yazılar

“TTK Madde 272”

  1. GEREKÇE/Madde 272 – Madde, 6762 sayılı Kanunun 201 inci maddesinden dili güncelleştirilerek aynen alınmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.