6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

TTK Madde 275

b) Sona ermeden sonra atama
MADDE 275– (1) Şirketin sona ermesinden sonra, ortaklar arasından seçilen tasfiye memurları, diğer ortakların oybirliğiyle verecekleri bir kararla görevden alınabilirler. Oybirliğine ulaşılamadığı takdirde ortaklardan herhangi birinin istemi üzerine, haklı sebepler varsa, mahkemece görevden alınabilirler.

Alakalı Yazılar

0 thoughts on “TTK Madde 275”

  1. GEREKÇE/Madde 275 – Madde, 6762 sayılı Kanunun 214 üncü maddesinden dili güncelleştirilerek aynen alınmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.