6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

TTK Madde 278

1. Birlikte hareket
MADDE 278 (1) Şirket sözleşmesi veya sonradan verilen bir kararla tasfiye işlerini yalnız başına görmeye yetkili kılınmamış olan tasfiye memurları birlikte hareket ederler.
(2) Tasfiye memuru tasfiyeye yalnız başına yetkiliyse, bu durum kanunda öngörüldüğü şekilde tescil ve ilan olunur.

Alakalı Yazılar

0 thoughts on “TTK Madde 278”

  1. GEREKÇE/Madde 278 – Madde, 6762 sayılı Kanunun 217 nci maddesinden dili güncelleştirilerek aynen alınmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.