6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

TTK Madde 279

2. Devir yasağı ve vekil etme
MADDE 279 (1) Bir tasfiye memuru görevini diğer bir tasfiye memuruna veya üçüncü kişilere devredemez. Ancak, bazı belirli iş ve işlemlerin yürütülebilmesi için tasfiye memurları içlerinden birini veya bazılarını ya da üçüncü kişiyi vekil edebilirler.

Alakalı Yazılar

0 thoughts on “TTK Madde 279”

  1. GEREKÇE/Madde 279 – Madde, 6762 sayılı Kanunun 218 inci maddesinden dili güncelleştirilerek aynen alınmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.