6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

TTK Madde 283

V – Tescil ve ilan
MADDE 283 (1) Tasfiye memurlarının atanmalarına, değiştirilmelerine, görevden alınmalarına ve yetkilerine ilişkin şirket sözleşmesinin hükümleri ile ortaklar veya mahkeme tarafından verilen tasfiyeye ilişkin kararların tescil ve ilanı şarttır.

Alakalı Yazılar

0 thoughts on “TTK Madde 283”

  1. GEREKÇE/Madde 283 – Madde, 6762 sayılı Kanunun 222 nci maddesinden dili güncelleştirilerek aynen alınmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.