6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

TTK Madde 293

2. İstisna
MADDE 293 (1) Tasfiye memurları, şirketin işletme konusu kapsamındaki işlemlere, ancak, ortakların oybirliğiyle; feshe mahkemece karar verilmiş olan durumlarda, ortaklar oybirliğini sağlayamazlarsa, mahkemenin onay kararıyla devam edebilirler.

Alakalı Yazılar

0 thoughts on “TTK Madde 293”

  1. GEREKÇE/Madde 293 – Madde, 6762 sayılı Kanunun 232 nci maddesinden dili güncelleştirilerek aynen alınmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.