6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

TTK Madde 295

2. Toptan satış
MADDE 295 (1) Ortaklar oybirliğiyle karar vermedikçe, tasfiye memurları önemli miktardaki şirket varlıklarını toptan satamazlar; ancak oybirliğinin sağlanamadığı hâllerde mahkeme toptan satışa karar verebilir.

Alakalı Yazılar

0 thoughts on “TTK Madde 295”

  1. GEREKÇE/Madde 295 – Madde, 6762 sayılı Kanunun 234 üncü maddesinden dili güncelleştirilerek aynen alınmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.