0 thoughts on “TTK Madde 296”

  1. GEREKÇE/Madde 296 – Madde, 6762 sayılı Kanunun 235 inci maddesinden dili güncelleştirilerek ve bazı değişiklikler yapılarak alınmıştır. Paranın yatırılacağı bankanın mahkemece belirlenmesi uygun görülmüştür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.