6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

TTK Madde 297

VI – Borçların ödenmesi
MADDE 297 (1) Tasfiye hâlinde bulunan bir kollektif şirketin vadesi henüz gelmemiş olan borçlarını tasfiye memurları iskonto uygulayarak derhâl ödemeye ve alacaklılar da bu ödeme tarzını kabule zorunludurlar.

Alakalı Yazılar

0 thoughts on “TTK Madde 297”

  1. GEREKÇE/Madde 297 – Madde, 6762 sayılı Kanunun 236 ncı maddesinden dili güncelleştirilerek aynen alınmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.