TTK Madde 298

VII – Ortakların ek ödemeleri
MADDE 298– (1) Bir kollektif şirketin varlığı, borçlarının tamamına yetmediği takdirde, kalan şirket borçlarının ödenmesini sağlamak için tasfiye memurları ortaklara başvururlar.

Alakalı Yazılar

“TTK Madde 298”

  1. GEREKÇE/Madde 298 – Madde, 6762 sayılı Kanunun 237 nci maddesinden dili güncelleştirilerek aynen alınmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.