6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

TTK Madde 30

4. Süre
MADDE 30 (1) Kanunda aksine hüküm bulunmadıkça, tescili isteme süresi onbeş gündür.
(2) Bu süre, tescili gerekli işlemin veya olgunun gerçekleştiği; tamamlanması bir senet veya belgenin düzenlenmesine bağlı olan durumlarda, bu senet veya belgenin düzenlendiği tarihten başlar.
(3) Ticaret sicili müdürlüğünün yetki çevresi dışında oturanlar için bu süre bir aydır.

Alakalı Yazılar

0 thoughts on “TTK Madde 30”

  1. GEREKÇE/Madde 30 – Madde, üçüncü fıkrasındaki “memurluğunun” sözcüğü, mevzuata ve amaca uygun olarak “müdürlüğünün” şeklinde değiştirilmek suretiyle, 6762 sayılı Kanunun 32 nci maddesinden alınmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.