6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

TTK Madde 301

1. Bilgi isteme hakkı
MADDE 301 (1) Tasfiye memurları, ortaklara, her zaman tasfiye işlerinin durumu hakkında bilgi ve ortaklar istedikleri takdirde bu hususta imzalı bir belge vermekle yükümlüdürler.
(2) Tasfiye memurları tasfiyenin sonunda tasfiye iş ve işlemlerine dair ortaklara hesap verirler.

Alakalı Yazılar

0 thoughts on “TTK Madde 301”

  1. GEREKÇE/Madde 301 – Madde, 6762 sayılı Kanunun 240 ıncı maddesinden dili güncelleştirilerek aynen alınmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.