6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

TTK Madde 302

2. Defterleri inceleme hakkı
MADDE 302 (1) Tasfiye memurları, istem üzerine şirkete ve tasfiyeye ilişkin bütün defterleri ve belgeleri tasfiye işleminin yapıldığı yerde ortaklara göstermekle yükümlüdürler. Ortakların bu defter ve belgelerden suret almalarına tasfiye memurları engel olamazlar.

Alakalı Yazılar

0 thoughts on “TTK Madde 302”

  1. GEREKÇE/Madde 302 – Madde, 6762 sayılı Kanunun 241 inci maddesinden dili güncelleştirilerek aynen alınmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.