6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

TTK Madde 305

B) Uygulanacak hükümler
MADDE 305 (1) Bu Bölümdeki özel hükümler saklı kalmak şartıyla, kollektif şirkete dair 212 ilâ 216 ncı maddeler komandit şirketler hakkında da uygulanır.
(2) Şirket sözleşmesinde, her komanditer ortağın sermayesinin miktarı, cinsi ve ortak sıfatından kaynaklanan ve bir yönetim hakkı niteliğinde olmaması gereken, komanditer ortaklara verilen yönetim görevleri açıkça belirtilir.

Alakalı Yazılar

0 thoughts on “TTK Madde 305”

  1. GEREKÇE/Madde 305 – Madde, komanditerin hukukî konumunu açıklığa kavuşturmak amacıyla, öğretide savunulan görüşler gözetilerek öngörülmüştür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.