6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

TTK Madde 306

I – Yorum
MADDE 306 (1) Şirketin komandit olup olmadığı sözleşme hükümlerine göre belirlenir. Ortaklar tarafından şirkete verilen ad ve nitelik o şirketin türünün belirlenmesinde yalnız başına yeterli olmaz.
(2) Bir şirketin komandit olduğu açıkça saptanamıyorsa o şirket kollektif sayılır.

Alakalı Yazılar

0 thoughts on “TTK Madde 306”

  1. GEREKÇE/Madde 306 – Madde, 6762 sayılı Kanunun 245 inci maddesinden dili güncelleştirilerek aynen alınmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.