6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

TTK Madde 307

II- Komanditerlerin sermaye koyma borcu
MADDE 307 (1) Bir komandit şirket sözleşmesine 213 üncü maddede gösterilen kayıtlardan başka komanditerlerin adları ve her birinin koydukları veya koymayı taahhüt ettikleri sermayenin cins ve miktarları yazılarak tescil ve ilan ettirilir.
(2) Bir komanditer kişisel emeğini ve ticari itibarını sermaye olarak koyamaz.

Alakalı Yazılar

0 thoughts on “TTK Madde 307”

  1. GEREKÇE/Madde 307 – Madde, 6762 sayılı Kanunun 246 ncı maddesinden dili güncelleştirilerek aynen alınmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.