6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

TTK Madde 31

5. Değişiklikler
MADDE 31 (1) Tescil edilmiş hususlarda meydana gelen her türlü değişiklik de tescil olunur.
(2) Tescilin dayandığı olgu veya işlemler tamamen veya kısmen sona erer ya da ortadan kalkarsa sicildeki kayıt da kısmen yahut tamamen silinir.
(3) Her iki hâlde 27 ilâ 30 uncu madde hükümleri geçerlidir.

Alakalı Yazılar

0 thoughts on “TTK Madde 31”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.