6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

TTK Madde 313

a) Usulüne göre tahakkuk ettirilmiş olanlar
MADDE 313 (1) Komanditerler, önce aldıkları ve usulüne göre tahakkuk ettirilmiş faizi ve kâr paylarını, şirketin sonradan meydana gelen zararını kapatmak için geri vermeye zorunlu tutulamazlar.

Alakalı Yazılar

0 thoughts on “TTK Madde 313”

  1. GEREKÇE/Madde 313 – Madde, 6762 sayılı Kanunun 252 nci maddesinden dili güncelleştirilerek aynen alınmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.