6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

TTK Madde 314

b) Usulsüz tahakkuk ettirilmiş olanlar
MADDE 314 (1) Komanditerler, kanuna ve şirket sözleşmesine göre düzenlenen ve kâr gösteren bir bilançoya göre, iyiniyetle aldıkları ancak usulsüz tahakkuk etirilmiş kâr paylarını veya şirket sözleşmesi ile kabul edilmiş olan faizleri geri vermeye zorunlu tutulamazlar.

Alakalı Yazılar

0 thoughts on “TTK Madde 314”

  1. GEREKÇE/Madde 314 – Madde, 6762 sayılı Kanunun 253 üncü maddesinden dili güncelleştirilerek aynen alınmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.