6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

TTK Madde 318

B) Şirketin temsili
MADDE 318 (1) Komandit şirketler, kural olarak, komandite ortaklar tarafından temsil edilir. Kollektif şirketin temsil yetkisinin kapsamı ve sınırlandırılmasına ilişkin hükümleri komandit şirkete de uygulanır.
(2) Komanditer ortaklar, ortak sıfatıyla şirketi temsile yetkili olamazlar. Ancak, şirket sözleşmesinde aksine hüküm bulunmamak şartıyla, komanditer ortak ticari mümessil, ticari vekil veya seyyar tacir memuru olarak atanabilir.

Alakalı Yazılar

0 thoughts on “TTK Madde 318”

  1. GEREKÇE/Madde 318 – Madde, komanditerin hukukî konumunu açıklığa kavuşturmak amacıyla, öğretide savunulan görüşler gözetilerek düzenlenmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.