6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

TTK Madde 327

4. Takas
MADDE 327 (1) Şirketten alacağı olan bir kişinin, sermaye borcunu henüz yerine getirmemiş veya koyduğu sermayeyi geri almış bir komanditere borcu varsa, bu kişi şirketteki alacağını komanditere olan borcu ile takas edebilir. 242 nci madde hükmü saklıdır.

Alakalı Yazılar

0 thoughts on “TTK Madde 327”

  1. GEREKÇE/Madde 327 – Madde, 6762 sayılı Kanunun 266 ncı maddesinden dili güncelleştirilerek aynen alınmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.