6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

TTK Madde 38

3. Sorumluluk
MADDE 38 (1) Tescil ve kayıt için gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar, ikibin Türk Lirası idari para cezasıyla cezalandırılır. [1] Gerçeğe aykırı tescilden dolayı zarar görenlerin tazminat hakları saklıdır.
(2) Kayıtların 32 nci maddenin üçüncü fıkrası hükümlerine uymadığını öğrendikleri hâlde düzeltilmesini istemeyenler ve tescil olunan bir hususun değişmesi, sona ermesi veya kaldırılması dolayısıyla, kaydın değiştirilmesini veya silinmesini istemeye ya da yeniden tescili gereken bir hususu tescil ettirmeye zorunlu olup da bunu yapmayanlar, bu kusurları nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları zararları tazmin ile yükümlüdürler.


[1]     1 inci fıkranın ilk cümlesi 6335 sayılı Kanun’un 5 inci maddesi ile değiştirilmiştir. 1 inci fıkranın ilk cümlesinin değişiklikten önceki hali şöyleydi; ‘‘Tescil ve kayıt için bilerek gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezasıyla cezalandırılır.’’

Alakalı Yazılar

0 thoughts on “TTK Madde 38”

  1. GEREKÇE/Madde 38 – Madde, gün esasına dayalı adlî para sistemine göre yeniden kaleme alınmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.