6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

TTK Madde 383

e) İvazsız iktisap
MADDE 383 (1) Bir şirket, bedellerinin tamamı ödenmiş olmak şartıyla, kendi paylarını ivazsız iktisap edebilir.
(2) Birinci fıkra hükmü, yavru şirket, ana şirketin paylarını ivazsız iktisap ettiği takdirde de kıyas yoluyla uygulanır.

Alakalı Yazılar

0 thoughts on “TTK Madde 383”

  1. GEREKÇE/Madde 383 – Bir şirket kendi paylarını bağış ve vasiyetname yolu ile ivazsız, yani karşılıksız iktisap ederse yasağa bağlı kalmak doğru olmaz. Aynı şekilde bir yavru şirket ana şirketin paylarını ivazsız olarak edinebilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.