6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

TTK Madde 418

II – Toplantı ve karar nisabı
MADDE 418 (1) Genel kurullar, bu Kanunda veya esas sözleşmede, aksine daha ağır nisap öngörülmüş bulunan hâller hariç, sermayenin en az dörtte birini karşılayan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin varlığıyla toplanır. Bu nisabın toplantı süresince korunması şarttır. İlk toplantıda anılan nisaba ulaşılamadığı takdirde, ikinci toplantının yapılabilmesi için nisap aranmaz.
(2) Kararlar toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğu ile verilir.

Alakalı Yazılar

1 thought on “TTK Madde 418”

  1. GEREKÇE/Madde 418 – Maddede, 6762 sayılı Kanunun 372 inci maddesi ve 378 inci maddesinin birinci fıkrası hükmü tekrarlanmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.